سامانه پیامکی شهرداری رضی

ارتباط مستقیم با شهردار

برای ارتباط مستقیم با شهردار می توانید از طریق زیر اقدام نمایید.

۱- نشانی ایمیل  shahrdar@shahrdari-razi.ir

۲- شماره دفتر شهردار ۳۲۵۸۲۸۸۸-۰۴۵

۳- شماره فکس ۳۲۵۸۲۱۴۰-۰۴۵

۴- سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۸۰۲۷۰

ابتدا عدد ۱ را نوشته سپس پیام خود را بنویسید.