سامانه پیامکی شهرداری رضی

خدمات استعلام زمین

استعلام زمین (خرید و فروش)
 

 مدارک مورد نیاز استعلام زمین

۱ – ارائه برگه استعلام دفتر خانه

۲-  کپی سند مالکیت ( تمام صحفات )

۳ – کپی کارت ملی خریدار / فروشنده

۴ – کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه )

۵ – کپی بنجاق

۶ – پوشه

–>

 

ردیف شرح اقدامات واحد/مسئول توضیحات
۱ ارائه استعلام دفترخانه توسط مالک روابط عمومی دایره فنی
۲ تشکیل پرونده روابط عمومی دایره فنی
۳ تعیین نوبت بازدید روابط عمومی دایره فنی
۴ بازدید از محل  دایره فنی در صورت تخلف ارجاع به کمیسیون ماده صد
۵ تهیه پیش نویس استعلام دفترخانه دایره فنی فرم پیش نویس پاسخ به استعلام دفترخانه تکمیل می گردد
۶ تایپ پیش نویس استعلام دفترخانه دبیرخانه
۷ امضای برگه فوق  توسط کارشناس مربوطه و مسئول دایره فنی دایره فنی
۸ تائید درآمد در صورت عدم بدهی درآمد درآمد عوارضات مربوطه از قبیل۲% نقل و انتقال و تفکیک به همراه میزان بدهی اخذ می گردد.
۹ تائید نوسازی در صورت عدم بدهی نوسازی
۱۰ تائید معاون / مدیر منطقه شهردار
۱۱ ثبت در دبیرخانه دبیرخانه
۱۲ صدور استعلام دفترخانه دبیرخانه
۱۳ پایان