سامانه پیامکی شهرداری رضی

خدمات اصلاح پروانه

اصلاح پروانه ساختمان
مدارک مورد نیاز اصلاح پروانه

۱-فرم در خواست ( از روابط عمومی شهرسازی تهیه شود )

۲-ارائه نقشه پیشنهادی

۳-کپی سند مالکیت ( تمام صفحات )

۴-کپی کارت ملی مالک / وکیل

۵-کپی پروانه

۶-کپی گزارش ناظر

۷-پوشه

 

ردیف شرح اقدامات واحد/مسئول توضیحات
۱ درخواست اصلاح و تغییر پروانه توسط مالک فرم درخواست اصلاح پروانه ساختمان پر شود
۲ ثبت در دفتر دبیرخانه دبیرخانه
۳ تشکیل پرونده و بررسی مدارک روابط عمومی دایره فنی مدارک لازم:۱-درخواست کتبی اصلاح پروانه۲-فتوکپی و اصل شناسنامه مالک۳-پوسه فنردار۴-کپی سند مالکیت۵-تکمیل فرم افزایش سطح زیر بنا۶-تکمیل فرم افزایش و یار تغییر طبقات
۴ تعیین نوبت بازدید روابط عمومی دایره فنی
۵ بازدید از محل دایره فنی فرم گزارش بازدید تکمیل می گردد
۶ نوشتن پیش نویس دستور نقشه اصلاحی در صورت نداشتن تخلف ساختمانی دایره فنی در صورت داشتن تخلف ساختمان ارائه پرونده به کمیسیون ماده صد جهت اعلام نظر
۷ تائید نقشه اداره نظارت بر ساخت و ساز معاونت شهرسازی نقشه های ترسیمی توسط مهندسین ناظر که به تائید نظام مهندسی ساختمان رسیده است باید به تائید اداره نظارت یر ساخت و ساز معاونت شهرسازی برسد.
۸ دریافت نقشه ها دایره فنی
۹ تهیه پیش نویس پروانه اصلاحی و در صورت تغییر مساحت پروانه تهیه پیش نویس ساختمان دایره فنی فرم اصلاحات و تغییرات پروانه ساختمانی تکمیل می گردد فرم نامه بیمه تکمیل می گردد
۱۰ تایپ پیش نویس پروانه اصلاحی و بیمه دایره فنی
۱۱ تائید اصلاح پروانه توسط کارشناس و مسئول دایره فنی دایره فنی
۱۲ تائید درآمد در صورت عدم بدهی درآمد
۱۳ تائید نوسازی در صورت عدم بدهی نوسازی
۱۴ تائید مدیر/ معاون منطقه شهردار نسخه دوم به تائید معاون رسیده و نسخه اصلی بعد از تایید مدیر منطقه به متقاضی ارائه می گردد و در صورت تائید نشدن بازگشت به مرحله ۱۰
۱۵ صدور پروانه اصلاحی ساختمان دبیرخانه
۱۶ پایان