سامانه پیامکی شهرداری رضی

خدمات تمدید پروانه

تمدید پروانه ساختمان
مدارک مورد نیاز تمدید پروانه

۱-کپی سند مالکیت ( تمام صفحات )

۲-کپی کارت ملی مالک / وکیل

۳-کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه ) ارائه فیش الزامی است

۴-کپی گزارش ناظر

۵-کپی پروانه / اصلاح پروانه

 

ردیف شرح اقدامات واحد/مسئول توضیحات
۱ درخواست تمدید پروانه توسط مالک فرم درخواست تمدیدپروانه ساختمانی پر شود
۲ ثبت در دفتر دبیرخانه دبیرخانه
۳ تشکیل پرونده روابط عمومی دایره فنی
۴ تعیین نوبت بازدید روابط عمومی دایره فنی
۵ بازدید از محل دایره فنی مدارک لازم: ۱-نقشه هوایی ۲-اصل و فتوکپی شناسنامه مالک۳-مفاصا حساب و پرونده قبلی
۶ نوشتن پیش نویس تمدید پروانه دایره فنی
۷ تایپ پیش نویس تمدید پروانه روابط عمومی در صورت عدم تائید تشکیل کمیسیون ماده صد (بررسی بعد از بازدید) بعد از رای کمیسیون ماده صد باید تسویه گردد.
۸ امضای تمدید پروانه توسط کارشناس و مسئول دایره فنی دایره فنی فرم پیش نویس تمدید پروانه تکمیل می گردد.
۹ تائید درآمد در صورت عدم بدهی درآمد در صورت انقضای مهلت پروانه و محاسبات عوارض اخذ خواهد .
۱۰ تائید نوسازی در صورت عدم بدهی نوسازی نسخه دوم به تائیدمعاون رسیده ونسخه اصلی بعد از تائید مدیر منظقه ارائه می گردد.
۱۱ تائید معاون / مدیر منطقه شهردار
۱۲ صدور تمدید پروانه. دبیرخانه
۱۳ پایان