سامانه پیامکی شهرداری رضی

خدمات شهری

– نظارت برکار کارگران خدمات شهری .
– رسیدگی به امورات فضای سبز ،ایجاد و نگهداری فضای سبز شهر و کنترل کارباغبانان و کارگران فضای سبز

– رسیدگی به امورات آتش نشانی وآماده نگهداشتن وسایل و ماشین آلات اطفا، حریق وکنترل کارپرسنل آتش نشانی جهت حضورمستمرشبانه روزی
– نگهداری وحفاظت ماشین آلات شهرداری وکنترل کاررانندگان .

–  رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای مصوب

–  جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت

–  حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین ، رفوژها ، پارکهای محلی یا اشجار یامعابر

–   شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

–   استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

–   انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

مسئول این واحد آقای حسن بیگ زاده می باشند.