سامانه پیامکی شهرداری رضی

دفترچه تلفن شهرداری


دفتر شهردار    ۳۲۵۸۲۸۸۸-۰۴۵     daftar@shahrdari-razi.ir


دفتر فنی        ۳۲۵۸۲۸۸۹-۰۴۵     fanni@shahrdari-razi.ir


امورمالی                                  mali@shahrdari-razi.ir


روابط عمومی                            ravabeteomomi@shahrdari-razi.ir


کارپردازی                                 karpardazi@shahrdari-razi.ir


جایگاه سی ان جی                    cng@shahrdari-razi.ir


خدمات شهری                          khadamat@shahrdari-razi.ir


شماره فاکس: ۳۲۵۸۲۱۴۰-۰۴۵

شماره پیامک: ۵۰۰۰۲۸۲۷۰

ایمیلهای شهرداری: info@shahrdari-razi.ir   –   shahrdari.razi@gmail.com