سامانه پیامکی شهرداری رضی

منشور تعهد شهروندی

مفادی از منشور تعهد شهروندی

من به عنوان یک شهروند متعهد و با ایمان برای ساختن شهری سالم تر و مترقی برای خود و آیندگان تلاش خواهم نمود و برهمین مبنی متعهد می شوم

  • در سلام کردن به عنوان یک ارزش مهم دینی و فرهنگی پیشی گرفته و آن را به عنوان نشانه وقار و فروتنی ارج نهم.
  • به حقوق دیگران به عنوان بخشی از جامعه شهری احترام بگذارم و همواره خود را به جای دیگران قرار داده و آنچه را برای خود میخواهم برای دیگران نیز بخواهم.
  • از اموال عمومی مانند سطل های زباله و وسایل تفریحی در بوستان ها و … به عنوان سرمایه های شهروندان در حال و آینده نگهداری کنم.
  • در صورت امکان با کاشت یک نهال و یا گل به توسعه و بهبود فضای شهر خود کمک نموده و به سرسبزی بیش از پیش شهر شیراز بیافزاییم و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تخریب از فضای سبز به عمل آوریم.
  • در حفظ پاکیزگی شهر خود کوشا باشیم و با نریختن زباله در پارکها و معابر عمومی آن را آلوده ننماییم.
  • به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام گذاشته و از امکاناتی همچون خطوط عابر پیاده به عنوان ابزارهای تامین کننده امنیت استفاده بهینه نمایم.
  • با تکیه بر توانمندی های خود تمامی تلاش و کوششم را در ایجاد شادابی و نشاط در شهر خود بکار بگیرم و امید به آینده را سرلوحه خویش قرار دهم.
  • با تکریم و احترام به بزرگترها در جامعه ،الگویی برای آیندگان و فرزندان خود باشم و همواره تجربیات آن ها را پاس دارم.
  • به عنوان شهروند موثر و با مشارکت با دیگر شهروندان در تمامی عرصه ها ی مختلف نقشی پررنگ توام با مسئولیت پذیری را ایفا نمایم.
  • به عنوان یک شهروند مسئول ،مطالب فوق را به خانواده و دیگر اعضا جامعه نشر و انتقال داده و به تمامی مفاد آن به صورت عملی پایبند می باشم.