سامانه پیامکی شهرداری رضی

پروانه کسب

شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران، در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور
۲- ارایه سند مالکیت یا اجاره ‌نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه ‌نامه و یا ارایه قراردادهای منعقده فی‌مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداریها، شرکتهای تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها
تبصره: دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره ‌نامه عادی مبنی بر پذیرش مسوولیت حقوقی ناشی از آن.
۳- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم و یا ارایه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن (وفق بند ۶) ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه و بندهای (ج)، (د)، (ی) ماده ۵۰ آئین نانه اجرایی قانون مزبور.
تبصره: حداقل سن جهت خانمها به منظور دریافت پروانه کسب هجده سال می‌باشد.
۴- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه
۵- ارایه آخرین مدرک تحصیلی یا حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدایی یا سواد خواندن و نوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنها از ۵۰ سال به بالا می‌باشد)
۶- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷- ارایه پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمانی تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا ارایه گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب
تبصره: برای دارندگان اجاره‌نامه‌ها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری کفایت می‌نماید.
۸- ارایه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی می‌باشند.
۹- ارایه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا ارایه هریک از اوراق پرداخت مالیاتی
۱۰- مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص بر اساس آئین نانه مربوطه
تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
۱۱- موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی
۱۲- عکس جدید ۱۲ قطعه
۱۳- فتوکپی شناسنامه عکس‌دار دو برگ و در مورد اتباع بیگانه فتوکپی گذرنامه
تبصره: صدور پروانه کسب برای افراد حقیقی و یا حقوقی با ارایه وکالت نامه ممنوع می‌باشد.