سامانه پیامکی شهرداری رضی

گردشگری شهر رضی

موقعیت تاریخی و گردشگری:

بررسی اسناد و مدارک تاریخی حکایت از آن دارد که شهر رضی از دیرباز به لحاظ واقع شدن در جاده ترانزیتی مورد توجه اقوام و قبایل و رهگذران بوده که قدمت چندین صد ساله دارد، که وجود تپه های تاریخی و اماکن متبرکه ازجمله تپه دیگه بر و غیره مبین این ادعاست.
منطقه ارشق که به مرکزیت این شهر اداره می شود دارای بیش از ۱۰۴ آثار تاریخی و اماکن مقدس می باشد که برخی به لحاظ کم توجهی مسئولین امر کم کم به فراموشی سپرده شده و برخی نیز هم اکنون مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی می باشد که مهمترین آنها آستان مقدس حضرت سید عماد الدین در روستای تاریخی رحیم بیگلو در دوکیلومتری شهر رضی و کاروانسرای تاریخی شاه عباس در قانلی بلاغ و دیگه بر در شهر رضی و تپه گچ تپسی بالاتر از روستای رحیم بیگلو و چندین و چندآثاردیگر می باشد که امیداست با عنایت مسئولین بتوانیم آنها را مرمت و بازسازی نموده ودر اختیار گردشگران قرار دهیم هرچند در سالهای اخیر گامهایی در این خصوص برداشته شده ولی در حالت کلی توجه کافی در این خصوص نشده است .